برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

آیا ترکیدگی لوله جز نم گرفتن سقف و دیوار علائم دیگری هم دارد؟

3 پاسخ
محمد حمزه پور
محمد حمزه پور سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

بله شوره زدن و یا تشکیل سفیدک و تاول زدگی روی سطح دیوار و همچنین ایجاد ترک طولی بر روی کاشی های دیوار در راستای نشتی از علائم ترکیدگی لوله است.

علی امین پور
علی امین پور سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

اگر از لوله آب سرد باشد علائم دیگری ندارد ولی اگر از لوله آب گرم باشد در سیستم پکیج پایین آمدن بار پکیج و همچنین روشن و خاموش شدن خود به خود پکیج را به همراه دارد.

محمد تقی شایانفر
محمد تقی شایانفر سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

بله قبض اب سنگین یکی از واضح ترین نشانه ها است