آیا ترکیدگی لوله جز نم گرفتن سقف و دیوار علائم دیگری هم دارد؟

3 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
13 کار در سنجاق

بله شوره زدن و یا تشکیل سفیدک و تاول زدگی روی سطح دیوار و همچنین ایجاد ترک طولی بر روی کاشی های دیوار در راستای نشتی از علائم ترکیدگی لوله است.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
6 کار در سنجاق

بله قبض اب سنگین یکی از واضح ترین نشانه ها است

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
52 کار در سنجاق

اگر از لوله آب سرد باشد علائم دیگری ندارد ولی اگر از لوله آب گرم باشد در سیستم پکیج پایین آمدن بار پکیج و همچنین روشن و خاموش شدن خود به خود پکیج را به همراه دارد.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷