چیکار کنم کابینت زیر و اطراف سینک خراب نشه؟؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
16 کار در سنجاق

میتونیم کابینت زیر ظرف شویی رو pvc بزنیم و صفحه روی کابینت رو هم از این نوع pvc زد

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق