چیکار کنم کابینت زیر و اطراف سینک خراب نشه؟؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
19 کار در سنجاق

میتونیم کابینت زیر ظرف شویی رو pvc بزنیم و صفحه روی کابینت رو هم از این نوع pvc زد

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸