آیا با استفاده از کنتور آب می توانم متوجه وجود نشتی و ترکیدگی لوله بشوم؟

3 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
13 کار در سنجاق

بله،ولی فقط نشتی هایی که مقدار ان قابل اندازه گیری با شمارنده کنتور باشه یعنی از یک حدی باید بیشتر باشد

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
6 کار در سنجاق

با استفاده از کنتورمیتوان این موضوع را بررسی کرد . با توجه به عدم مصرف آب در طول شب عدد روی کنتر را شب قبل یادداشت کرده و صبح روز بعد تفاوت را بررسی میکنیم.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
52 کار در سنجاق

در صورتی که همه شیرالات مصرفی بسته باشد ولی شماره انداز کنتور کار کند لوله های آب دچار نشتی شده است.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷