برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

آیا با استفاده از کنتور آب می توانم متوجه وجود نشتی و ترکیدگی لوله بشوم؟

3 پاسخ
محمد حمزه پور
محمد حمزه پور سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

بله،ولی فقط نشتی هایی که مقدار ان قابل اندازه گیری با شمارنده کنتور باشه یعنی از یک حدی باید بیشتر باشد

علی امین پور
علی امین پور سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

در صورتی که همه شیرالات مصرفی بسته باشد ولی شماره انداز کنتور کار کند لوله های آب دچار نشتی شده است.

محمد تقی شایانفر
محمد تقی شایانفر سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

با استفاده از کنتورمیتوان این موضوع را بررسی کرد . با توجه به عدم مصرف آب در طول شب عدد روی کنتر را شب قبل یادداشت کرده و صبح روز بعد تفاوت را بررسی میکنیم.