مشکوک هستم که لوله یکی از دیوار ها دچار نشتی شده اما علائم ظاهری مثل نم کشیدن دیوار وجود ندارد، چطور می توانم مطمئن شوم؟

2 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
13 کار در سنجاق

با تست کردن توسط فشار هوا و مانومتر در طی ساعاتی معین میتوان متوجه شد که نشتی وجود دارد یا نه و در غیر این صورت با کندن محل مورد نظر میتوان از موضوع اطمینان حاصل کرد.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
52 کار در سنجاق

اگر به ترکیدگی لوله مشکوک هستید ولی علائمی وجود ندارد برای اطمینان میتوانید از یک متخصص کمک بگیرید که با استفاده از دستگاه تست ترکیدگی به شما کمک کند که به اطمینان برسید.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷