می خوام بدونم لوله اب و فاضلاب برای ماشین ظرفشویی نزدیکش باشه یا نه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
19 کار در سنجاق

برای لوله فاضلاب اگه نزدیک باشه بهتره ولی سیفون جدیدا ورودی اضافه هم برای اتصال لباس شوئی و ماشین ظرف شویی هم دارند

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸