چطور می توان متوجه بشوم که آیا لوله کف زمین دچار نشتی شده است؟

3 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
13 کار در سنجاق

در صورت استفاده از میکروفون مخصوص نشتی یاب و یا دستگاه التراسونیک و هم چنین در صورت مشاهده نشست و یا ایجاد رطوبت همیشگی و یا شوره زدن در محل مورد نظر

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
6 کار در سنجاق

ترکیدگی کف،نم گرفتن سقف طبقع ی پایین ، خروج آب از درز کاشی ها میتوانند نشانه هایی برای اطلاع پیدا کردن از وجود ترکیدگی باشند با چک کردن کنتور هم میشود از این موضوع اطمینان یافت

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
52 کار در سنجاق

اگر لوله آب در کف دچار نشتی شده باشد از سقف طبقه پایین شروع به نم و سپس چکه میکند.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷