اتوی لوله کشی چیه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
16 کار در سنجاق

اتو لوله کشی برای اتصال لوله های پلاستیک که به لوله های pvc معروف هستند استفاده میشود

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق