اتوی لوله کشی چیه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
19 کار در سنجاق

اتو لوله کشی برای اتصال لوله های پلاستیک که به لوله های pvc معروف هستند استفاده میشود

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸