برای خلاصی از سوسک های کابینتی باید داخل کابینت و ظرفها رو هم سمپاشی کرد یا فقط زیر کابینت ها کافیست؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

برای از بین بردن سوسک های ریز خانگی بی خطر ترین روش خمیرهای سوسک می باشد که از بهترین خمیر ها خمیر SST اس اس تی میباشد.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸