برای کمد های عمیق چه راهکار هایی هست؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برای کمد های عمیق پیشنهاد میکنم از اکسسوری های آماده استفاده شود و یا کمد جوری طراحی شود که به صورت شو روم مورد استفاده قرار گیرد

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸