بهتره کاشی رو با چسب بچسبونیم یا حتما باید سیمان کار کنیم؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
16 کار در سنجاق

نصب کاشی با چسب با سرعت بیشتری انجام میشه و مزایای زیادی داره ولی بسته به شرایط باید انتخاب کرد که با سیمان کاشی کاری انجام بشه یا چسب

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸