بهترین شیوه برای رنگ کردن کمد های قدیمی کدام است؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
37 کار در سنجاق

همونجوری که رنگ کردن کمد خیلی حایز اهمیت هست زیر سازی قبل از رنگ هم مهمه.پیشنهاد میکنم به شما حتما به رنگکارتون توصیه کنید که قبل از رنگ بخوبی کمدتون و ساب بزنه

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق