بهترین شیوه برای رنگ کردن کمد های قدیمی کدام است؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
171 کار در سنجاق

همونجوری که رنگ کردن کمد خیلی حایز اهمیت هست زیر سازی قبل از رنگ هم مهمه.پیشنهاد میکنم به شما حتما به رنگکارتون توصیه کنید که قبل از رنگ بخوبی کمدتون و ساب بزنه

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸