تایمر ماشین ظرف شویی قاطی کرده و درست کار نمیکنه چیکار باید کرد؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
77 کار در سنجاق

خرابی تایمر ها از عیبهای اصلی هستن چون اکثر مکانیکی هستند وانهایی که الکترونیکی هستند بدلیل نوسانات برق همه اعتقاد دارند محافظ باید استفاده بشه محافظ فقط تشخیص میده برق کم هست یازیاد وانرا قطع می کند که با برق کم تر یا بیش از حد مجاز کار کردن هم باعت خرابی میشود اگر فرهنگ استفاده از استابلایزر (ترانس های ثابت کننده برق)ویا یو پی اس در منازال رایج شود خانواده کمتر هزینه خواهندداد ولی اولیه ان یمقدار زیاد هست وراندمان دستگاهها زیاد تر میشوند

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸