سر و صدای بیش از حد ماشین ظرف شویی ناشی از چیست؟

1 پاسخ
-
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
27 کار در سنجاق

یک سری عوامل میتوانند باعث سر و صدای ماشین طرف شویی شوند . مثلا می تواند از پاشش آب توسط نازل‌ها و برخورد آب با بدنه دستگاه سر و صدا بوجود بیاید یا چینش نامناسب ظروف در طبقات ماشین ظرف شویی و برخورد نازل های آب با ظروفنیز میتواند باعث ایجاد سر و صدا شود .

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷