پودر به خوبی از لباس ها پاک نمیشه مشکل چی میتونه باشه؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
18 کار در سنجاق

نوع پودر مصرفی خرابی المنت که باعث میشود اب در مرحله شستوشو گرم نشود خرابی بی متال که درجه اب رامیسنجد

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸