چه نوع شوینده ای برای دستگاه ظرف شویی مناسب تر است؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
76 کار در سنجاق

شوینده هایی مناسب هستند بطور عمومی در ماشین ها که باکمترین اب حل شده واثر غلظتی نداشته باشند بزبان دیگر اب بهترین حلال باشد ایجاد صدا بجهت کار وسرویس نشدن بموقع هست قطعاتی که بااب در ارتباط هستند واورینگ وکاسه نمد دارند بعد از مدتی شوینده ها باعثپوسیدگی ونشت اب وخرابی بوش ها وبلبرینگها ودر نهایت شکستن یا سوختن موتور میشود

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸