دلیل برفکی شدن و سفید شدن ظروف شیشه ای و بلوری در ماشین ظرف شویی چیست؟

1 پاسخ
-
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
26 کار در سنجاق

برفکی شدن ظروف بلوریو شیشه ای و یا کدر شدن آها در ماشین ظرفشویی میتواند ناشی از استفاده ی مواد شوینده نامناسب ، نشت آب نمک از مخزن نمک داخل دستگاه ، جرم بیش از حد درمخزن رزین وتیره شدن این مخزن باشد. که هر یک از این عوامل با بررسیو شناسایی قابل اصلاح هستند

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق