دلیل برفکی شدن و سفید شدن ظروف شیشه ای و بلوری در ماشین ظرف شویی چیست؟

1 پاسخ
-
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
27 کار در سنجاق

برفکی شدن ظروف بلوریو شیشه ای و یا کدر شدن آها در ماشین ظرفشویی میتواند ناشی از استفاده ی مواد شوینده نامناسب ، نشت آب نمک از مخزن نمک داخل دستگاه ، جرم بیش از حد درمخزن رزین وتیره شدن این مخزن باشد. که هر یک از این عوامل با بررسیو شناسایی قابل اصلاح هستند

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷