چه مراقبت هایی انجام بدیم که عمر ماشین ظرفشویی بیشتر بشه؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
77 کار در سنجاق

بهترین کار برا نگهداری سرویس بموقع باتوچه به مصرف واستفاده ونوع استفاده از شوینده ها وماشین دارد

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸