تفاوت آسانسور های کششی و هیدرولیکی چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

آسانسور های کششی مبنای کارشون اصطکاک بین سیم بکسل و فلکه های موتوره ولی نوع هیدرولیک مبنای کار فشار روغن درون سیلندر روغنه.آسانسور هیدرولیکی تعداد طبقاتی که میتونه پاسخگو باشه محدوده و دلیل محدودیت هم طول جک و سیلندره ولی در نوع کششی این مشکل وجود نداره

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸