کدام نوع آسانسور ها برای محل های پر رفت و آمد بهتر اند؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برای محل های پر رفت و آمد آسانسور با موتور گیرلس با تابلو دارای درایور و دربهای اتومات و سیستم فراخوانی کلکتیو سلکتیو مناسب تره همچنین آسانسورهای MRLیا اصطلاحا بدون موتور خانه

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق