حرکت در کدام آسانسور ها نرم تر است ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

حرکت در آسانسورهایی که مجهز به درایور باشن نرم تره اصطلاحا تابلو کنترل اونها از نوع ۳vf هست

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸