جایی هست که کاشی شکسته بفروشن ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

بله جاهای مخصوصی هستند که کاشی تک ودست دوم میفروشند. اما دقیقا بورس خاصی ندارند باید بگردید

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق