برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

خانه ما نور زیادی ندارد، چه جنس پرده ای برای پوشاندن پنجره ها مناسب است؟

1 پاسخ
هادی نیکوفطرت
هادی نیکوفطرت یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

برای این فضا پرده های ضخیم ومخمل توصیه نمیشه .گزینه مناسب استفاده از پرده های نازک و رنگ های روشن و اسپرت میباشد که نور را به خوبی عبور میدهند