خانه ما نور زیادی ندارد، چه جنس پرده ای برای پوشاندن پنجره ها مناسب است؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
15 کار در سنجاق

برای این فضا پرده های ضخیم ومخمل توصیه نمیشه .گزینه مناسب استفاده از پرده های نازک و رنگ های روشن و اسپرت میباشد که نور را به خوبی عبور میدهند

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷