می خواهم برای سالن پذیرایی خانه پرده تهیه کنم، چطور باید حساب کنم به چند متر پرده نیاز دارم؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
15 کار در سنجاق

بسته به نوع پنجره فرق داره: اگه پرده داخل قاب پنجره نصب میشه باید عرض و ارتفاع پرد ه یک سانتی متر کمتر از قاب باشه و اگه بیرون قاب نصب میشه باید عرض و ارتفاع پرده ۱۰ سانتی متر بیشتر از قاب پنجره در نظر گرفته بشه

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷