برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

می خواهم برای سالن پذیرایی خانه پرده تهیه کنم، چطور باید حساب کنم به چند متر پرده نیاز دارم؟

1 پاسخ
هادی نیکوفطرت
هادی نیکوفطرت یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

بسته به نوع پنجره فرق داره: اگه پرده داخل قاب پنجره نصب میشه باید عرض و ارتفاع پرد ه یک سانتی متر کمتر از قاب باشه و اگه بیرون قاب نصب میشه باید عرض و ارتفاع پرده ۱۰ سانتی متر بیشتر از قاب پنجره در نظر گرفته بشه