برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خونمون با اینکه نو سازه پر از مورچه است راه حل چیه؟

1 پاسخ
آرکا گیتی هومان
آرکا گیتی هومان سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

با تمیز کردن زمین از غذاها و گرد و غبار خانه را پاکیزه نگه دارید. آشغالها و زباله ها را از خانه دور نگه دارید و مطمئن شوید هرروز این کار را انجام می دهید. اجازه ندهید هیچ سطحی از خانه مرطوب بماند، مورچه‌ها به پیدا کردن منابع آب علاقه دارند و دوست دارند نزدیک آنها بمانند. اگر غذا داخل یخچال نبود همیشه روی آن را بپوشانید. ظروف کثیف را به حال خود رها نکنید.