دوام تخت های تاشو چقدر است؟ پیشنهاد میکنید؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
166 کار در سنجاق

دوام تخت تاشو بستگی به جک و نوع جنس کمد داره که چقد استقامت دارن.در کل بنده تخت تاشو رو پیشنهاد نمیدم ولی اگر کسی خواست از این نوع تخت خواب استفاده کنه حتما از سازنده بخواهد که قفل هم بزنه.چون ممکنه بمرور زمان گاز پمپ خالی بشه و یهو تخت برگرده پایین که خیای خطر ناکه

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸