راه خلاصی از کنه ها چیست؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

بخار شور ، اتو و... نیز یکی از کار ساز ترین روش های مبارزه با ساس و کنه میباشد.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸