روش روشن کردن کولر گازی بدون کنترل چیست؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
5 کار در سنجاق

دریچه جلوی پنل داخلی رو بایستی باز کرد و کلید آف و آن نمایان هست

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸