چرا کولر گازی بوی بد می دهد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
5 کار در سنجاق

کولرگازی من ندیدم بوی بد بده مگر اینکه کویل پنل خیلی کثیف باشه که در این صورت قبل از اینکه بوی بدش رو مشتری حس کنه علائم دیگه ای داره و سرمادهی دچار افت خواهد شد

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸