چرا کولر گازی بوی بد می دهد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

کولرگازی من ندیدم بوی بد بده مگر اینکه کویل پنل خیلی کثیف باشه که در این صورت قبل از اینکه بوی بدش رو مشتری حس کنه علائم دیگه ای داره و سرمادهی دچار افت خواهد شد

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق