من میخوام روی کاشی های بین کابینهام برچسب کاشی بزنم که به صرفه باشه ، به نظرتون با مرور زمان بلند نمیشه ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برچسب کاشی به مرور کنده میشود مخصوصا سمت اجاق گاز وسینک ظرفشویی

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸