من میخوام روی کاشی های بین کابینهام برچسب کاشی بزنم که به صرفه باشه ، به نظرتون با مرور زمان بلند نمیشه ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برچسب کاشی به مرور کنده میشود مخصوصا سمت اجاق گاز وسینک ظرفشویی

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق