میخوایم کاشیهای حموم و سرویس بهداشتی رو عوض کنیم ولی نمی خوایم زیاد کثیف کاری داشته باشه؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
4 کار در سنجاق

هر نوع بازسازی و نوسازی بهم ریختگی های خاص خود را دارد. اما بسته به متخصص و ظرافت کار وی میتواند به حد اقل برسد

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق