می خوایم برچسب رو کاشیها بزنیم اما خطای زیرش می مونه یا کامل پوشیده میشه؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
16 کار در سنجاق

برای نماندن خط ها زیر برچسب ،درزها را باید اول با بتونه یک دست کرد و بعد برچسب را روی کاشی چسباند

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸