برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

هزینه ی سم پاشی چگونه محاسبه میشود؟

1 پاسخ
آرکا گیتی هومان
آرکا گیتی هومان سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

هزینه سمپاشی عوامل تاثیر گذار بر قیمت سمپاشی 1.موقعیت پروژه. 2.مساحت پروژه. 3.تعداد دوره های سمپاشی. 4.نوع حشرات موذی. 5.نوع و مقدار سم مصرفی. 6.نوع ضمانت