هزینه ی کاشی چسبی به نسبت معمولی به صرفه تر است یا نه؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
5 کار در سنجاق

به نظرم هزینه کاشی چسبی با دوغابی زیاد فرقی نداره ولی باز هم به نوع کار بستگی داره که اگر تعویض شدن کاشی قدیمی باشد که بتوان روی آن چسبی کار کرد هزینه چسبی بهتره چون اگه دوغابی باشه باید هزینه کندن کاشی قدیمی رو لحاظ کرد

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸