چند بار خانه را سمپاشی کردیم ولی هنوز سوسک در خانه هست. دلیلش چیست؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
پروانه کسب
13 کار در سنجاق

1.سموم مصرفی برای حشره مورد نظر مناسب نبوده. 2.غلظت سم مصرفی پایین تر از حد مجاز بوده. 3.ابزار پاشیدن سم مناسب نبوده و پاشش مناسب را نداشته. 4.به دلیل سمپاشی های متعدد با سموم ضعیف و غلظت نامناسب بدون کارشناسی مناسب حشرات مقاوم شدند. 5.تمام نقاط آلوده پاکسازی نشده اند. 6.بلافاصله بعد از سمپاشی نظافت با شوینده‌های قوی انجام شده. 7.نظافت در خانه به طور صحیح انجام نشده. 8.راه های ورودی حشرات بهسازی و مسدود نشده.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷