چگونه خانه را برای سمپاشی آماده کنیم؟

2 پاسخ
-
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
18 کار در سنجاق

باسلام حدالامکان هیچ نوع موادغذایی دربازدراشپزخونه جلوی دیدنباشدانواع حبوبات که درکابینت نگهداری میشوندحداقل دره انهابسته باشد زیرکابینت های اشپزخونه جهت سم پاشی مفیدخالیه خالی باشددرمحیط سالن هرنوع لباسه شخصی وجودنداشته باشدزیرمبل هاخالی باشددرصورت نگهداری انواع پرندگان وحیوانات اهلی حتمااطلاع دهنددرصورت نگهداری موادغذای ازجمله برنج وغیره .....درکمدیواریهاحتمااطلاع دهندودراخرجهت اثرگذاری خوب وبیشترحداقل بیستوچهارساعت درمنزل نباشند باتشکرفراوان ازسنجاق

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

۱. در و پنجره ها رو کاملا ببندید که از ورود و خروج هوا جلوگیری شود. ۲. کابینت های آشپزخانه را کاملا خالی کنید. ۳. اگر در منزل آکواریوم دارید حتما روی آن درب قرار دهید که از ورود سم به داخل اکواریم جلوگیری شود. ۴. اگر سگ یا گربه یا هر حیوان خانگی داخل منزل دارید حتما از منزل خارج کنید تا سمپاشی باعث مسمومیت حیوان نشود. ۵. قبل از سمپاشی منزل اگر نیاز به سرویس یا حمام دارید استفاده کنید تا بعد از سمپاشی تا ۲۴ ساعت آب باز نکنید. ۶. ظروف نشسته داخل سینک ظرف شویی نداشته باشید و سینک رو از هر چیزی خالی کنید.

شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷