چگونه می توان لانه ی مورچه ها رو پیدا کرد ؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
پروانه کسب
13 کار در سنجاق

برای پیدا کردن لانه مورچه با گذاشتن یه تکه قند به راحتی میتوان لانه و مسیر مورچه ها را پیدا کرد.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷