کارگرها چگونه هزینه ی نصب کاشی و سرامیک را محاسبه میکنند؟ روزی؟ ساعتی؟ یا متری ؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
5 کار در سنجاق

هزینه کاشی متری میباشد مگه اینکه کار کم باشه مثلا یه حمام که اون دیگه باید طی بکنی که چقدر هزینه داره

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸