کارگرها چگونه هزینه ی نصب کاشی و سرامیک را محاسبه میکنند؟ روزی؟ ساعتی؟ یا متری ؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

هزینه کاشی متری میباشد مگه اینکه کار کم باشه مثلا یه حمام که اون دیگه باید طی بکنی که چقدر هزینه داره

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق