کاشی ترک خورده رو چجوری میشه تعمیر کرد؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
16 کار در سنجاق

برای رفع کاشی ترک خورده اگر ترک کاشی کم باشد میتوان با استفاده از بتونه اماده یا با سیمان سفید لای کاشی ترک خورده را پر کرد،و اگر در حدی است که ترک کاشی نسبتا زیاد است میتوان با بتونه و سیمان پرکرد و رنگ امیزی کرد در مرحله اخر ترک کاشی ها بیش از اندازه باشد نیاز به تعویض توسط متخصص دارد

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸