کاشی سوراخ شده رو چجوری می شه تعمیر کرد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

کاشی سوراخ شده اگر درصورت موجود بودن کاشی باید عوض شود واگر نبود فقط با پودر بند کشی همرنگ ترمیم شود

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق