کف دستشویی ما به سقف همسایه پایین نم داده دوغابم ریختیم ولی باز نم میده. اگه کاشی جدید بچسبونیم درست میشه یا باید کف دوباره قیرگونی بشه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

کف دستشویی اگر نم میدهد به طبقه پایین اصولی ترین کار این است که کف جمع شود ودوباره ه ایزوله وسرامیک دقیق شود

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸