دیوارچینی

دیوارچینی در بندرعباس

همه متخصص‌ها احراز هویت شده اند

دیوارچین‌ها در بندرعباس

تصویر پروفایل داود کریمی فر

داود کریمی فر

تعداد نظر: 2

تصویر پروفایل محمد همتی

محمد همتی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل غلامرضا زینلی

غلامرضا زینلی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل احمد عظیمی

احمد عظیمی

تعداد نظر: 0

دیوارچینی در بازار بندرعباس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت دیوارچینی در بازار بندرعباس
150,000تومان
بیشینه قیمت
90,000تومان
متوسط قیمت
55,000تومان
کمینه قیمت

هزینه دیوارچینی در بندرعباس چقدر است؟