بنایی

خدمات بنایی ساختمان در دماوند

24 بنا در دماوند

بنایی در بازار دماوند با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار دماوند
60,000,000تومان
بیشینه قیمت
5,000,000تومان
متوسط قیمت
950,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بنایی در دماوند چقدر است؟