نظافت راه پله و فضای مشاع به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 60000 تومان

40000تومان
کمینه قیمت
60000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
نظافت راه پله و فضای مشاع

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت نظافت راه پله و فضای مشاع

سرویس نظافت راه پله و فضای مشاع در مواقع مختلفی مورد استفاده مشتریان سنجاق قرارمی‌گیرد. مشتریان می‌توانند هم بصورت یکباره و هم با قراردادهای هفتگی و ماهانه از این خدمت شرکت‌های نظافتی استفاده‌کنند. مواردی مثل تعداد طبقات و واحدهای ساختمان، وجود فضاهای مشاع مثل پارکینگ و حیاط و همچنین مواد مصرفی شوینده از جمله عوامل اثرگذار بر قیمت نظافت راه پله و فضای مشاع هستند.

۱. برآورد هزینه 

بیشتر شرکت‌های خدمات نظافتی یک هزینه‌ی پایه حدود 40000 تومانی را برای ۴ ساعت کار یک نیروی آقا به عنوان هزینه پایه به مشتری اعلام‌می‌کنند.

۲. تعداد طبقات

بیشتر شرکت‌های نظافتی خدمات نظافت راه پله و مشاع را با احتساب اعداد طبقات و واحدها برآورد هزینه می‌کنند و به عنوان مثال همانطور که در بسیاری از سفارش‌های انجام‌شده در سنجاق دیده‌می‌شود به ازای هر طبقه ۱۰۰۰۰ تومان دریافت‌می‌کنند.

۳. پارکینگ و حیاط

فضاهای مشاع مثل پارکینگ و حیاط هزینه‌ای علاوه بر هزینه نظافت راه‌پله‌ها را می‌طلبد.


برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

نظافت راه پله و فضای مشاع