آیا میتوان کاری کرد که آسانسور در یک طبقه توقف نداشته باشد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

بعله میتوان اینکار به دو صورت قابل انجامه ابتدا بصورت نرم افزاری یعنی هنگام برنامه ریزی نرم افزار مشخص میکنید کدام طبقه رو سرویس نده دوم با قطع کردن سیم شستی احضار اون طبقه خاص جلو درب و پنل احضار داخل کابین

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸