نمایشگر درب آسانسور چیزی نشان نمیدهد اما کلید ها کار میکنند مشکل چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

دلیل عدم نمایش نمراتور یا همون نمایشگر جلو درب چند عیب مختلف میتونه باشه یا خود نمراتور یا سون سیگمنت خرابه یا سیم کشی ایراد داره یا مشکل از مادربرده هرکدوم باید جداگانه بررسی بشه تا علت مشخص بشه

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸