درب آسانسور بسته میشه و آسانسور حرکت نمیکنه و دوباره باز میشه مشکل چی میتونه باشه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

وقتی درب کابین بسته میشود و حرکت نمیکند و مجددا درب کابین باز میشود یعنی مشکلی در مدار ایمنی آسانسور بوجود آمده که بیشترین احتمال مربوط به انتهای سری استپ یعنی درب کابین یا قفل طبقات است یا درب تا انتها به درستی بسته نمیشود یا پس از بسته شدن درب کابین قفل طبقه به درستی بسته نمیشود و مدار ایمنی کامل نمیگردد

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸