اگر احساس می کنم کارگر نظافتی من دزدی کرده چطور می تونم پیگیری کنم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

در زمانی که نیروی ما در منزل شما حضور داشته باشد حتما شرکت رو در جریان قرار بدهید و مجموعه ما سریعا اونجا حضور پیدا خواهد کرد و مشکل رو حل میکنن

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷