می‌تونم کاگر نظافتچی رو تو خونه یا تو یه خونه خالی تنهاشون بذارم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

نظر شخصی منه که هرگز این کار رو نکنید بهتره حتما همراه نظافتچی یه فرد به عنوان ناظر باشه اگر براتون مقدور نیست خودتون باشید حتما به شرکت بگید تا یک ناظر براتون بفرسته که مشکلی پیش نیاد

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷