اگه تمیزکاری اساسی لازمه قیمتش چجوری فرق می کنه و چه مواردی رو شامل می شه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

دیوارشویی وشستشوی شیشه های بزرگ و یا کارها با حجم بسیار بالا خوب به طبع سختره و کارگر کلی انرژی لازم داره یا جابجایی وسایل سنگین در منزل باید فرقی داشته باشه که کارگر با رضایت کامل کار کنه

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷