اگر احساس می کنم کارگر نظافتی من دزدی کرده چطور می تونم پیگیری کنم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

لطفا اشیا قیمتی رو دور از دسترس کارگر نگه دارید شرکت هیچگونه مسولیتی نداره در ضمن موقع خروج از منزل حتما وسایل خودتون رو چک کنید ودر صورت اطمیان کامل اجازه خروج به کارگر بدهید ودر همان لحظه سریع به شرکت گزارش بدید که مسله حل بشه اگر مسله حل نشد به پلیس فورا خبر بدید ومسله رو پیگیری کنید

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷